Organizátoři pak spoléhají na to, že klienti, v drtivém případě senioři, odstoupí pouze od hlavní smlouvy a na zprostředkovatelskou zapomenou, čímž se připraví o možnost získání finančních prostředků v řádu stokorun nazpět.

„I v případě, že od této druhé smlouvy zákazníci včas a řádně odstoupí, šance na vrácení peněz je minimální, protože jako zprostředkovatelé vystupují obtížně dohledatelní lidé,“ sdělil vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

Spotřebitelé by měli vždy vycházet nejen z informací na pozvánce, případně z údajů, které o sobě společnost poskytne během předváděcí akce, ale především ze samotné smlouvy či ze všech smluv, které podepíšou.

Odstoupení je nutné učinit vždy vůči subjektu, který je na smlouvě uveden, bez ohledu na to, zda s ním spotřebitel sám jednal či nikoli. „Pokud ani takový postup nevede k úspěšnému výsledku, neboť druhá smluvní strana nekomunikuje, nezbývá než se obrátit na soud,“ upozornil Zelený.

Za nejrůznější prohřešky udělila od letošního ledna do května Česká obchodní inspekce organizátorům předváděcích akcí pokuty přesahující 10 miliónů korun.