„Povinné informace a varování pro spotřebitele na výrobcích chyběly nebo byly uvedeny pouze v cizím jazyce,“ řekl ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

V méně závažných případech byly podle Velčovského uloženy pokuty na místě, prodej vadných výrobků inspektoři zakázali a dalším desítkám distributorů byly nebo budou uloženy pokuty ve správním řízení.

Dvanácti distributorům zakázali inspektoři prodeje 319 výrobků v hodnotě téměř 19 500 korun. V 18 případech pak uložili opatření k odstranění zjištěných nedostatků.