Noví dohlížitelé se mají rekrutovat jak z národních úřadů bankovního dohledu, tak i ze soukromého sektoru. Podle Mersche je především důležité, aby tito lidé ve své práci vynikali.

„Určitě to bude méně než 2000, ale zřejmě o něco víc než 1000,“ uvedl Mersch s tím, že přesný počet bude teprve upřesněn. Celkový počet nových zaměstnanců bude obsahovat nejen dozorující pracovníky, ale i ty na pomocné funkce.

ECB bude podle Marsche dávat přednost spíše než vytvoření jednoho velkého týmu sestavení společných týmů složených z vlastních zaměstnanců a pracovníků národních dozorových orgánů.

Jako příklad uvedl banku, kterou dozoruje v současné době tým 60 lidí. Podle nového režimu by 12 až 15 úředníků pocházelo z ECB, zbytek pak z domácích nebo zahraničních úřadů bankovního dohledu.