„Provozovatel nezabezpečil prodejnu proti průniku škůdců u vchodu ani u vstupu do sklepních skladových prostor,“ informoval Kopřiva, podle nějž inspektoři zjistili velké množství pavučin a hmyzu.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Dalším zjištěným problémem byla nevyhovující teplota pro potraviny nabízené v chladírenské vitríně. U sýru určeného ke krájení navíc chybělo označení v českém jazyce.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Inspekce z těchto důvodů prodejnu uzavřela do té doby, dokud nedojde k odstranění veškerých nedostatků ze strany provozovatele.

„Dále inspekce uložila zákaz uvádění do oběhu na potraviny, které provozovatel skladoval v nevyhovujících teplotních podmínkách, a na nedostatečně označené zboží,“ doplnil Kopřiva s tím, že s obchodníkem SZPI zahájí správní řízení o uložení sankce.