Podle informací ČTK jde o společnost Kovář plus, s.r.o z Podolí na Slovácku. Firma údajně prodávala koňské maso dovezené z Irska označované jako hovězí.

„Včera, dne 21. května 2013, převzal účastník řízení rozhodnutí o pokutě za uvádění klamavě značené potraviny do oběhu. V roce 2013 u 15 945 kg masa označeného jako maso hovězí užil nepravdivých údajů, které uváděly spotřebitele v omyl,“ sdělil Duben s tím, že pokuta byla stanovena na 2,38 miliónu korun.

Druhou pokutu ve výši 285 000 korun pak udělila Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj stejné firmě za to, že předem neinformovala krajskou veterinární správu o příchodu 25 zásilek masa a nepředložila odpovídající informace o sledovanosti dvou zásilek.

Podat odvolání je možné

Manažer prodeje a jakosti potravin Jan Váňa potvrdil, že zmíněné pokuty veterinární správa opravdu uložila společnosti Kovář plus. „Celou věc konzultujeme s právníky. Během zítřejšího dopoledne si to sesumírujeme a vydáme tiskové prohlášení," řekl Váňa. Ten již dříve uvedl, že se firma cítí být obětí irského dodavatele. V případě sankce po něm bude požadovat finanční kompenzaci.

Již v polovině dubna dostal od veterinářů půlmiliónovou pokutu nábytkářský řetězec IKEA za přítomnost nedeklarované koniny v masových kuličkách, proti rozhodnutí SVS se následně odvolal. Naopak obchodní řetězec Tesco, který dostal od potravinářské inspekce za výskyt nedeklarovaného koňského masa v lasagních pokutu 650 000 korun, tak neučinil.

„Dotyční účastníci správních řízení mohou podat odvolání, to znamená, že dokud neproběhnou všechny odvolací lhůty, nelze případy považovat za ukončené,“ připomněl Duben.