Banka již obdržela souhlasné stanovisko České národní banky se zvolením Le Dirac’ha do funkce předsedy představenstva KB. O volbě bude jednat dozorčí rada Komerční banky. Bonnet působí ve skupině Société Générale (SG), která je většinovým vlastníkem KB, od roku 1967. V KB byl předsedou představenstva a generálním ředitelem od roku 2009.

Le Dirac’h pracuje ve skupině SG od roku 1980. Od roku 1995 pracoval jako ředitel řízení lidských zdrojů a v letech 1999 až 2006 zastával pozici generálního ředitele a člena představenstva SGBT Lucemburk. Pokračoval v Belgii, kde vykonával funkci předsedy dozorčí rady SG Privátní bankovnictví.

Poté se vrátil do lidských zdrojů a do roku 2008 byl zástupcem ředitele pro lidské zdroje v SG. Pak se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva SG Maroko. Od roku 2009 zastává funkci poradce pro francouzský zahraniční obchod.

Komerční bance v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o 9,2 procenta na 3,224 miliardy korun.