Podle Kopřivy inspektoři objevili pět ohnisek výskytu škůdců, čtyři na prodejní ploše a jedno v zázemí.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

„Stopy činnosti hlodavců – zejména myší exkrementy a potraviny s myším požerem – byly kontrolou zaznamenány v regálech se slaným pečivem, moukou, těstovinami a v sekci se zdravou výživou, bio a dia potravinami,“ sdělil mluvčí.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Cukrovinky s viditelným myším požerem inspekce zjistila v koši s vyřazenými a prošlými potravinami, dále inspektoři zjistili stopy trusu na paletách a u stěn ve skladu se suchými potravinami.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

„Inspekce na místě obchodníkovi uložila zákaz užívání prostor a zároveň nařídila stažení všech potravin, u kterých hrozí riziko kontaminace z důvodu přítomnosti škůdců,“ informoval dále Kopřiva s tím, že dále inspekce nařídila deratizaci prostor a úklid prodejny i zázemí.

Ve středu inspekce po splnění všech nařízených opatření zákaz užívání prostor uvolnila. Inspekce s provozovatelem zahájí správní řízení o pokutě.