Dále inspektoři zjistili závady převážně administrativního charakteru, a to u 51 provozovatelů. Za tyto nedostatky ČOI uložila čtyři pokuty v celkové výši 19 000 korun.

„Přestože je skutečný stav solárních zařízení podstatně lepší než v předchozích letech, budeme je dále kontrolovat, abychom ochránili spotřebitele před vysokou mírou rizika poškození zdraví vlivem nadměrného ozáření,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

I přes zlepšení situace je podle Velčovského nutné v kontrolách solárních studií pokračovat. „Životnost používaných trubic, která je časově omezena, je překračována, a také proto, že se často mění majitelé solárií,“ upřesnil.