Svaz upřednostňuje hlavně možnost samoregulace maloobchodního trhu. "Všechny možnosti samoregulace nejsou dosud vyčerpány. Jsme přesvědčení, že každá regulace dodavatelský řetězec nepřiměřeně spoutá, což ukazuje i zákon o významné tržní síle, který v ČR nepřinesl nic dobrého, jen právní nejistotu a zhoršení odběratelsko-dodavatelských vztahů," uvedl Juračka.

Usměrňování trhu by se podle něj nedotklo jen velkých potravinářských a nepotravinářských řetězců, ale všech subjektů na maloobchodním trhu. Do hledáčku Bruselu by se tak dostaly i obchodní aliance a spotřební družstva, tvrdí SOCR.

"Lepší než špatná regulace je žádná regulace. Navíc se stále častěji ukazuje, že nekalé praktiky nejsou pouze výsadou maloobchodu, ale praktikují se v celém potravinovém řetězci. Proto pokud má vůbec k regulaci trhu dojít, musí se takto realizovaná opatření dotknout všech tržních subjektů a ne jenom maloobchodu," dodal Juračka.

Všeobecně je Zelená kniha podkladem k vyvolání diskuse zainteresovaných stran při zvažování nutnosti vydání nějakého evropského předpisu. V případě Zelené knihy o nekalých obchodních praktikách mají být příspěvky zaslány Evropské komisi do konce dubna. Do poloviny letošního roku pak Brusel oznámí další postup.

Odvětví maloobchodních a velkoobchodních služeb je v hospodářství EU jedním z nejdůležitějších. Představuje 11 procent HDP Evropské Unie a 29 procent evropských malých a středních podniků. Zaměstnává téměř 33 milionů lidí, přičemž nabízí pracovní příležitosti zejména pro mladé lidi, ženy a osoby s nižší úrovní dovedností nebo kvalifikace.