„Padělků nejrůznějších výrobků je na trhu i přes trvalou represi dozorových orgánů vůči jejich prodejcům stále dost – od rozmnoženin audio a video nosičů, padělků zboží celosvětově známých i téměř neznámých značek, až po chráněné průmyslové vzory,“ uvedla Fléglová.

V roce 2012 inspektoři ČOI zajistili nejvíce audio a video nosičů a PC her, což odpovídalo téměř polovině všech výrobků. Ze značek pak v nabídce padělků vedly Adidas a Louis Vuitton.

Jak připomněla mluvčí, prodejem celkem 48 958 kusů zajištěných padělků by majitelům práv vznikla škoda odhadem téměř 123 miliónů korun. „Zboží, které neodpovídalo zvláštním právním předpisům, bude po pravomocném rozhodnutí o jeho propadnutí anebo zabrání následně zničeno nebo využito k humanitárním účelům,“ sdělila Fléglová.

Kontroly probíhaly na tržištích, v kamenných obchodech i v e-shopech. Na některých z nich se podílely další orgány státní správy, zejména Policie ČR včetně Služby cizinecké policie a celní správy.

„Problematika nabídky a prodeje výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví zůstává průběžně sledovanou oblastí i v roce 2013,“ doplnila mluvčí.