„Bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty plus zákaz uvádění do oběhu a nařízeno neškodné odstranění,“ informoval Duben.

Dalším přetrvávajícím problémem je neodpovídající, respektive příliš vysoká teplota při skladování masných výrobků. To se ukázalo během kontroly například ve Vrbně pod Pradědem nebo v Pardubicích.

U jedné prodejny Maso uzeniny ve Zlínském kraji bylo zjištěno, že prodejna, která zahájila činnost počátkem letošního ledna, byla neregistrovaná.

Při kontrole v jednom zemědělském družstvu v Olomouckém kraji byla u produkovaného syrového mléka zjištěna nadlimitní hladina aflatoxinu. Aflatoxiny jsou toxické a řadí se mezi nejsilnější známé karcinogeny.

Z toho důvodu veterináři pozastavili dodávky mléka a jeho uvádění do oběhu. Dále nařídili znehodnocení a neškodné odstranění i ostatních produktů.