Nejvíce kontrol bylo od ledna do prosince 2012 provedeno v Jihomoravském kraji a Středočeském kraji. Nejvíce postihů bylo uloženo ve Středočeském a Plzeňském kraji.

Největší podíl případů dočasné pracovní neschopnosti, u kterých v roce 2012 proběhla kontrola, vykázaly Karlovarský a Olomoucký kraj. V těchto regionech byl zkontrolován přibližně každý pátý člověk, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku.

„Občané, kteří čerpají nemocenskou, mají povinnost dodržovat stanovený léčebný režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu,“ připomněla Buraňová. Existuje-li podezření z porušení režimu, ověřují se okolnosti porušení ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem.

„Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí okresní správa sociálního zabezpečení řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského,“ dodala mluvčí.

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců za rok 2012
kraj
počet provedených kontrol
počet postihů
Jihočeský
8590
163
Jihomoravský
18 582
252
Karlovarský
7591
182
Královéhradecký
10 556
237
Liberecký
4462
102
Moravskoslezský
16 754
275
Olomoucký
12 724
305
Pardubický
9752
257
Plzeňský
12 135
306
Hl. m. Praha
9084
14
Středočeský
18 352
343
Ústecký
11 662
226
Vysočina
5346
71
Zlínský
5820
244
celkem ČR
151 410
2977
Zdroj: ČSSZ