V roce 2012 bylo podle údajů z obchodního rejstříku založeno 23 055 obchodních společností a 5797 jich zaniklo, jejich čistý přírůstek tak činil 17 258. Zatímco přírůstek obchodních společností je mezi jednotlivými lety poměrně stabilní, na soukromé podnikání si troufá čím dál méně lidí.

„Loňský čistý přírůstek počtu obchodních společností je o něco vyšší než v roce 2011, avšak hodnot z let 2009 a 2010 nedosáhl. Prudce stoupá počet společností zanikajících po více než 15 letech existence, tedy firem dlouhodobě zavedených na trhu,“ uvedla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau.

Podle Kameníčkové je zánik firem s dlouhou tradicí důsledkem déletrvající ekonomické stagnace v posledních letech.

Končí starší i nejmladší firmy

Podíl zaniklých obchodních společností na počtu nově vzniklých dosáhl loni 27 procent. Podíl zaniklých fyzických osob podnikatelů na nově vzniklých byl mnohem vyšší, a to 69 procent.

Každá druhá firma, která v roce 2012 zanikla, je starší 15 let. Za poslední tři roky se zvýšil nejen podíl zanikajících starších firem, ale stoupá také podíl zanikajících nejmladších firem působících na trhu méně než pět let. Naopak podíl těch společností, které v době zániku existovaly 10 až 15 let, se snížil.