Na základě laboratorních výsledků rozboru odebraných vzorků inspektoři loni vydali 21 zákazů prodeje na celkem 73 280 litrů pohonných hmot. Jejich hodnota činila zhruba 2,6 miliónu korun.

„Pro podezření, že byla u čerpací stanice prodána nejakostní pohonná hmota, podalo na inspektoráty ČOI podnět ke kontrole celkem 687 spotřebitelů. Při následných odběrech prokázaly rozbory porušení jakosti u 37 vzorků,“ uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Kolísající jakost

Celková jakost pohonných hmot odebraných a kontrolovaných ČOI loni kolísala. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků pohonných hmot bylo zjištěno v červnu a v dubnu. Naopak nejméně v červenci a říjnu.

Jak mluvčí připomněla, inspektoři při kontrole už druhým rokem využívali služební mobilní laboratoř. Hlavně při šetření podnětu spotřebitelů. Takto bylo loni odzkoušeno 56 vzorků pohonných hmot.

Kontroly budou pokračovat

Při monitorování trhu s pohonnými hmotami a kontrolách jejich jakosti spolupracovala ČOI s celní správou, Generálním finančním ředitelstvím i Policií ČR.

„V roce 2013 bude Česká obchodní inspekce v kontrolách jakosti a v monitorování trhu s pohonnými hmotami pokračovat. Cílem je další zvýšení provozní kázně celého distribučního řetězce pohonných hmot od výrobců po prodejce a tím i účinnější ochrana práv spotřebitelů,“ dodala Fléglová.

Přehled jakosti pohonných hmot v průběhu roku 2012
měsíc
celkem nevyhovující vzorky (v procentech)
leden
3,7
únor
2,3
březen
3,6
duben
5,0
květen
2,1
červen
5,4
červenec
1,3
srpen
3,8
září
3,1
říjen
1,3
listopad
3,4
prosinec
3,5
Zdroj: ČOI