„Na základě vyjádření dodavatele Mader a synové se tato informace na etiketu dostala administrativní chybou na straně dodavatele. Za toto chybné označení se jménem společnosti Ahold i našeho dodavatele omlouváme naším zákazníkům,“ sdělila Urbánková.

Nesprávná informace na váhových etiketách tohoto výrobku je opravena s platností od 8. ledna 2012. „Zároveň jsme provedli kontrolu u všech chlebů Šumava od 30 dodavatelů, kteří zásobují naši síť prodejen Albert. Na základě našeho zjištění jsou informace pro spotřebitele v pořádku,“ doplnila mluvčí.

Chyba jedné z pracovnic

Podle Václava Vrány, jednatele společnosti Mader a synové, došlo při vyplňování tzv. zalistovací karty k administrativní chybě, způsobené jednou z pracovnic. Ta v rozporu se skutečností uvedla do této karty, že ve výrobku se může nacházet stopové množství alergenů, a to mimo jiné korýši, měkkýši, oxid siřičitý, ryby a celer.

„Tento i ostatní naše výrobky nemohou v žádném případě obsahovat ani stopy zmiňovaných alergenů,“ vysvětlil Vrána s tím, že společnost se omlouvá za způsobené problémy.

Vedení společnosti Mader a synové přijalo podle Vrány taková opatření, aby v budoucnu nemohlo dojít k podobnému administrativnímu pochybení.