„Tento poslední případ svědčí o zvýšeném riziku zavlečení této nebezpečné nákazy do chovů drůbeže a ostatních pátků prostřednictvím volně žijících ptáků,“ informoval Duben s tím, že pseudomor drůbeže je na seznamu nebezpečných nákaz. Pro člověka není nebezpečný.

Podle mluvčího je nejúčinnějším opatřením vakcinace zvířat. Chovatelé by také měli dodržovat preventivní opatření, zejména zamezit kontaktu volně žijících ptáků s těmi chovanými a zabránit kontaminaci krmiva i napájecí vody výkaly ptáků žijících v přírodě.

Pseudomor drůbeže je závažné virové onemocnění domestikované drůbeže i volně žijících ptáků. Provázejí ho trávicí, dýchací či nervové příznaky a může způsobit i hromadné úhyny.

Postihuje domestikovanou drůbež, slepice, krůty, bažanty, holuby, křepelky. „Kachny a husy jsou rovněž vnímavé, avšak onemocnění u těchto druhů se objevuje zřídka. Vnímaví jsou také pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků,“ doplnil Duben.

U chovu holubů byl poslední případ zaznamenán v roce 2007, ve velkochovu drůbeže pak v roce 1998.