Podle výroku soudce Briana Keitha dříme v bývalém makléři gamblerství. Soud Adoboliho nicméně osvobodil v dalších čtyřech bodech, týkajících se falšování účetnictví. Jak uvedl vrchní inspektor Perry Stokes, Adoboli byl sofistikovaný podvodník. Jeho mottem bylo zvýšit si svůj společenský status, pracovní vyhlídky a ego.

Dvaatřicetiletý Adoboli s ghanským pasem byl zaměstnancem UBS osm let. Makléř na svou obhajobu uvedl, že ho k riskantním obchodům vedoucím ke ztrátě tlačilo vedení banky.

Adoboli byl zatčen v září 2011, když pracoval v londýnské pobočce UBS jako vedoucí týmu Delta One, specializujícího se na obchody s finančními deriváty. Porota mu kladla za vinu, že zneužil své postavení za účelem obohatit se nebo způsobit ztrátu bance.

Obdobný případ se udál ve Francii, když Jérôme Kerviel, bývalý makléř banky Société Générale, způsobil neschválenými transakcemi ztrátu až 6,8 miliardy dolarů (asi 135 miliard korun). Byl odsouzen na tři roky nepodmíněně.