„Z toho samozřejmě vyplývá, že se ani žádná fyzická, ani právnická osoba nemůže stát pravoplatným vlastníkem pozemku na Měsíci, protože vlastnictví jako takové je právo, které může existovat jen v rámci určitého státu, neboť právě stát garantuje vlastnické právo,“ připomněl Kučera.

Jak právník dále sdělil, v popisu nabídky by mělo být viditelně uvedeno, že se jedná o recesi. Pokud tento údaj chybí, vyvolává to podle něj dojem podvodu.

„Kupující se totiž stává pouhým vlastníkem materiálů vytvořených společností Galaktická agentura, které nemají žádnou právní relevanci,“ vysvětlil Kučera.

I kdyby bylo podle právníka v budoucnu možné kolonizovat Měsíc či jiné planety, nelze se na základě těchto smluv domáhat vlastnického práva k určitému pozemku na Měsíci.