Nedostatky na celkem pěti mostech odhalil audit německých expertů, které si zadalo bývalé vedení ŘSD. Šetření zjistilo, že za vzniklé potíže mohou i chyby v projektu, ocel se dala i na místa, kde je vystavena působení povětrnostních vlivů a koroduje. Poškozuje ji například voda, která stéká ze silnice, v zimě s vysokým obsahem solí. Ne všechny mosty ale mají v sobě ocelovou konstrukci. Cena oprav se tak u některých může lišit.

ŘSD se chce se zhotoviteli stavby dohodnout na nápravě. Chce, aby opravy prováděli na své náklady. Když se mu to nepodaří, chce se obrátit na soud.

Vedoucí konsorcia stavitelů, kterým je společnost Eurovia CS, se k prezentovaným výsledkům šetření ŘSD odmítlo vyjádřit. Expertizu totiž zatím nemá k dispozici.

"Všechny reklamované vady postupně projednáváme, z definice ale nemůžeme všechny paušálně akceptovat, dokud se s ŘSD nedohodneme na příčinách každé jednotlivé vady, které jsou pro určení odpovědnosti rozhodující," uvedla mluvčí firmy Petra Kučerová.

Posudek z Německa

Podle Pošvářové ale není vůbec jisté, zdali za všechny chyby mohou pouze zhotovitelé. Ředitelství sice projekt schvaluje, v podmínkách je ale zároveň uvedeno, že souhlas objednatele (ŘSD) nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vzniklé vady. Část odpovědnosti tak mohou nést úředníci ŘSD a svůj díl viny pravděpodobně bude mít i najatý stavební dozor, dodala s tím, že věří, že i po něm bude ŘSD škodu vymáhat.

Pošvářová také vysvětlila, že ŘSD si posudek objednalo v Německu, protože na malém českém trhu nejsou na ocelové konstrukce experti, o nichž by se dalo říct, že jsou nezávislí. Mají vždy blízko k nějaké stavební společnosti.