Jak Právo informoval tiskový mluvčí JETE Marek Sviták, pozornost odborníků se tentokrát soustředí na osm oblastí. Kontrolovat budou organizaci a řízení, provoz, údržbu, technickou podporu, zpětnou vazbu, chemii, radiační ochranu a řízení havárií.

V rámci přípravy musela elektrárna zpracovat více jak 300stránkovou Zprávu o stavu elektrárny, kterou v září poslala do vídeňského centra MAAE. Získané informace budou nyní zahraniční odborníci porovnávat s kritérii MAAE a výsledky ostatních elektráren.

Výstupem jejich práce bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat doporučení pro zlepšení v dané oblasti, ale také dobré praxe Temelína pro ostatní světové elektrárny.

„Každá takováto prověrka je pro nás vždy příležitostí k získání zpětné vazby od odborníků z jaderného průmyslu. Vedle kontroly plnění mezinárodních standardů je smyslem takových prověrek i předávání zkušeností mezi provozovateli jaderných elektráren po celém světě a tím neustále posouvat úroveň jejich bezpečnosti. V tomto směru jsou jejich nálezy velmi cenné a umožňují nám některé činnosti v souladu s nejlepší světovou praxí dál zlepšovat,“ konstatoval ředitel JETE Miloš Štěpanovský.