Kompenzace se nicméně nevztahuje na případy, kdy ke zpoždění došlo vinou mimořádných okolností, jakými jsou například stávky nebo rozmary počasí. Úterní rozsudek tak upřesňuje nejednoznačný výklad, který tuto problematiku dosud provázel.

Podle pravidel EU lidé mohou žádat v případě zrušení letu o náhradu od 250 do 600 eur. Podle lucemburského soudu je možné na lidi, kterým byl let zpožděn o více než tři hodiny, nahlížet jako na ty, jimž byl zrušen.

„Na základě tohoto rozsudku se již letecké společnosti nemohou vymlouvat a bezdůvodně odmítat nároky cestujících na finanční náhradu,“ sdělil František Herynk, ředitel společnosti Click2Claim.