Za nárůstem stížností na inspekci stojí podle expertů především to, že spotřebitelé jsou více informováni o svých právech, nebojí se ozvat a své problémy dokážou řešit s příslušnými subjekty.

Nejvíce stížností na řemeslníky se podle údajů ČOI týkalo výměny oken a dveří, zednických prací a prací tesařů, malířů a lakýrníků. Na práci řemeslníků dostala inspekce 194 podání, z nichž polovinu tvořily pouze dotazy spotřebitelů. Stížnosti či podnětů ke kontrole bylo letos dosud 97. Pochybení na straně poskytovatele služeb inspektoři prokázali u 12 spotřebitelů. Zjištění posoudili jako méně závažné, takže pokuty se pohybovaly od 1000 Kč do 5000 Kč.

Nevyřízení reklamace bylo obsahem čtyř stížností, několik porušení se týkalo klamání spotřebitele, nesprávného vyúčtování a porušení povinnosti seznámit spotřebitele s cenou služby. Často nebylo možné kontrolu provést, neboť nešlo ověřit tvrzení obou stran, a tedy nebylo co kontrolovat. To se stalo zejména v případech, kdy smlouva byla uzavřena velmi obecně. V případě, kdy se obě strany nedohodnou mimosoudní cestou, by musel rozhodnout na základě žaloby poškozené strany soud.

Počet podání spotřebitelů k ČOI, která se letos týkala těchto řemesel:
výměna oken a dveří
76
zednické práce49
vnitřní práce
 39
nábytek
 11
instalatérské služby
 11
zámečnické služby  8
celkem  194
Zdroj: ČOI
 

Odmítají přijmout reklamace a nedodržují termíny

ČOI nejčastěji šetří reklamace, které řemeslníci nebo i firmy nevyřizují ve stanoveném termínu, odmítají reklamaci přijmout, případně opakujícími vadami díla se zabývat. Jde prý hlavně o různé stavební práce, výměny oken nebo dveří, výrobu nábytku na míru, ale také opravy aut, elektrikářské, zámečnické a další služby. Poměrně časté je také to, že řemeslník neseznámí spotřebitele s právy při reklamaci nebo nevydá řádně vyplněné doklady o provedení práce či jejich vyúčtování.

Problémům s řemeslníky lze podle ČOI předejít výběrem solidní firmy (na základě referencí nebo doporučení) a hlavně sepsáním co nejpřesnější smlouvy o dílo. V ní by měl být uveden nejen výčet všech prací a použitý materiál, ale také cena za celé dílo a zejména termín dokončení, případně harmonogram prací, a to včetně smluvní pokuty za zpoždění dodávky díla, montáže. Důležité je prý také vědět, a mít ve smlouvě, kdo je dodavatelem prací a odpovídá za reklamace, následný servis apod.

Do stížností inspekci na služby jako takové jsou zahrnuta hlavně podání na stravovací služby a ubytovací služby, služby cestovních kanceláří, na služby mobilních operátorů, televizní služby ve formě balíčků a na dodávky plynu a elektřiny. Jde většinou o klamání spotřebitele, nesprávné vyúčtování či neseznámení spotřebitele s cenou.