„Řada z nás, a já do té řady patřím, je přesvědčena, že má-li to být skutečně uděláno kvalitně a projednáno tak, aby to bylo funkční, tak termín konce roku 2012 je naprosto nereálný,“ řekl v Lucemburku Kalousek po setkání s kolegy z EU.

Posílení supervize, díky níž by mimo jiné měla Evropská centrální banka získat podle návrhů komise nové dozorové pravomoci nad 6000 bankami v eurozóně, by mělo být jedním z hlavních stavebních kamenů bankovní unie. K dalším by měly patřit společný garanční systém vkladů a fond na řešení problémů bank.

ČNB musí mít konečné slovo

Některé země, mezi něž patří i Česko, ale chtějí, aby se vše projednávalo dohromady. Podle Kalouska jde o velmi provázané záležitosti, kde je třeba zvažovat všechny možné důsledky, které by to mohlo mít.

Pro ČR je zřejmě nejcitlivější otázka pravomocí domácího regulátora, tedy České národní banky, ve vztahu k regulátorům mateřských společností. V Česku je totiž dominantní část bankovního trhu tvořena dceřinými společnostmi zahraničních mateřských firem.