Cestovní kancelář vozila turisty především do ŘeckaTurecka, organizovala ale i lyžařské zájezdy do Alp nebo zážitkové zájezdy do evropských zemí.

"Pokud CK World Travel v důsledku svého úpadku neposkytla lidem předem uhrazené služby, to znamená, že doposud nevycestovali na zájezd, který mají zaplacený, mohou si písemně uplatnit nárok na pojistné plnění. Je však potřebné, aby tak učinili nejpozději do 2 měsíců ode dne, ve kterém měl být zájezd ukončen," uvedla slovenská pojišťovna.

Cestovní kancelář World Travel vznikla v roce 1997 spojením dvou již existujících společností Holiday Travel a Marco Club.

Letos se do problémů dostaly již cestovní kanceláře Asteri tour, Redgreentours, Filip, Globaltour, BG Travel, Dolce Vita a Pradok.