Z výše zmíněných 236 vzorků jednotlivých pohonných hmot jich devět nevyhovělo jakostním požadavkům. Závady kontroloři zjistili u vzorků motorového benzínu, motorové nafty, směsného paliva a Ethanolu E-85. Zhoršení jakosti bylo v srpnu výraznější u motorové nafty než u benzínu.

„Do konce roku bude ke kontrole jakosti odebráno ještě více než 1100 vzorků pohonných hmot,“ připomněla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Pokud jde o statistiky, tak za letošní první pololetí byly pohonné hmoty u tuzemských čerpacích stanic v porovnání se stejným obdobím roku 2011 kvalitnější. Zatímco za letošní pololetí činil podíl nekvalitních paliv 3,6 procenta, v tom loňském to bylo 4,3 procenta.

ČOI během letošního prvního pololetí uložila za prohřešky v souvislosti s jakostí pohonných hmot celkem 41 pokut v celkové výši 11,2 miliónu korun.