Řidič může sám regulovat teplotu uvnitř tramvaje nebo nastavit optimální hodnotu a nechat na systému, aby ji automaticky udržoval. Klimatizace automaticky reaguje na změny teplot jak uvnitř, tak vně tramvaje a dokáže ochladit celý prostor pro cestující až o deset stupňů Celsia.

„Klimatizovaná tramvaj ForCity bude viditelně označena. Případné objednání na dodávané tramvaje je otázkou zájmu cestujících, ekonomické smysluplnosti v místních klimatických podmínkách a budoucího jednání,“ řekla k zahájení provozu tramvaje s klimatizací pověřená generální ředitelka DPP Magdalena Češková.

Tramvaj číslo 18 vybavená klimatizací

Na klimatizaci upozorňuje viditelné označení.

Tramvaj vybavená klimatizací ujela od zahájení testovacího provozu letos v březnu více než 7000 kilometrů při zkušebních jízdách, během nichž se testovala funkčnost všech systémů v normálních podmínkách i simulovaných extrémních situacích.

Kontejner s klimatizací je umístěn na střeše a je zabezpečen jak proti prachu, tak proti působení nepříznivého počasí. Konstrukce je sestavená tak, aby byla co nejlehčí a má životnost třicet let.