„Dvě šarže extraktu z grepových semen v balení 50 ml, označené daty použitelnosti 04/2014 a 02/2014, nevyhověly požadavkům o limitních množstvích reziduí pesticidů v potravinách,“ sdělil Kopřiva.

Tato norma podle něj připouští přítomnost látky Benzalkonium chlorid v potravinách v koncentraci maximálně 0,01mg/l. „Laboratorní analýzou ale byla v uvedených šaržích výrobku prokázána přítomnost látky v množství o mnoho řádů vyšším – 4690mg/l a 5330mg/l,“ doplnil Kopřiva.

Do distribuce se dostalo 928 kusů potravinového doplňku. Zemí původu suroviny, tedy koncentrovaného extraktu z grepových semen, je Irsko. „Z průvodní dokumentace vyplývá, že dovozce, společnost Biomedica, poskytl výrobci, společnosti Virde, písemné prohlášení, že při výrobě suroviny není přidán nebo používán Benzalkonium chlorid,“ doplnil mluvčí.

Extrakt z grepových semen se prodává jako potravinový doplněk, který má chránit organismus před mikrobiálními nemocemi a posilovat imunitu.

Benzalkonium chlorid je pesticid a v nepotravinářských odvětvích je používán také pro své konzervační účinky. Informace o zjištění potraviny škodlivé pro zdraví byla podle Kopřivy vložena do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).