„Z hlediska očekávání trhu je nízká inflace překvapením, neboť ten v průměru čekal růst cen o 0,2 procenta,“ sdělil analytik Michal Brožka z Raiffeisenbank. Podle analytika Miroslava Nováka ze společnosti Akcenta však v meziročním srovnání ceny potravin výrazně vzrostly, podobně jako u bydlení a energií.

Inflace v Česku k červenci 2012

Vývoj inflace v Česku

FOTO: Jan Kočvara, Novinky

V červenci ceny výrazně poklesly především u zeleniny, kde brambory zlevnily o 29 procent a plodová zelenina o 22 procent. „Cenový vrchol byl v tomto roce již dosažen v březnu, kdy míra inflace byla na úrovni 3,8 procenta,“ uvedl Novák s tím, že v druhém pololetí letošního roku bude postupný pokles tempa růstu cen pokračovat.

Pečivo bude asi dražší

Podle Nováka relativně vyšší růst cen v porovnání s předchozími roky nadále trápí velkou část českých domácností. „Nepříjemný je především fakt, že ceny rostou nejvíce u tzv. nezbytných statků, což se dotýká hlavně nízkopříjmových domácností a také důchodců,“ doplnil Novák.

Reálný pokles příjmů obyvatel v důchodovém věku i velké části populace se tak negativním způsobem odráží na slabé poptávce a ochotě nakupovat.

Jak připomněl analytik Michal Kozub ze společnosti Home Credit, na ceny v obchodech mají výrazný vliv i světové ceny, tedy i ty dovozní. Ty jsou stále vysoké a příliš prostoru ke zlepšení nedávají. „V letošním roce se Česku odhaduje menší výnos z obilovin, a to se v delším horizontu nepříznivě projeví na cenách pečiva,“ nastínil Kozub.