Zatímco letos činila ztráta International Airlines Group v prvním půlroce 390 miliónů, loni vykázaly obě aerolinky ve stejném období zisk 39 miliónů.

Ztráta přišla i přesto, že příjmy vzrostly o deset procent na 8,5 miliardy. Zvýšil se i příjem na jednotlivého cestujícího. Narostly ale cena paliva a náklady na restrukturalizaci.

Hůře postižen je španělský dopravce, jeho ztráta činí 263 milióny eur. Výkonný ředitel IAG Willie Walsh proto varoval: "Problémy Iberie jsou hlubší a strukturální. Ekonomické prostředí posiluje potřebu stálých strukturálních změn. Nyní pracujeme na restrukturalizačním plánu pro Iberii, o němž předpokládáme, že bude hotov na konci září. Nevyhnutelně se nebudeme moci vyhnout propuštění."

Pozici Iberie zhoršuje i ekonomická situace Španělska, které se divoce zmítá v krizi. V zemi je skoro 25procentní nezaměstnanost.

Dříve se dokonce objevily zprávy, že se možná IAG letos rozpadne.