Dvojice znalců ohledala mosty v průběhu 2. a 3. července. Už při jejich návštěvě ŘSD uvedlo, že výsledkem jejich práce bude předběžná zpráva, na jejímž základě se rozhodne, kolik dalších kontrol nezávislých znalců a v jakém harmonogramu se ještě uskuteční. „Posouzení stavebně technického stavu mostních objektů zahraničními experty jsou další částí prověřování,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD David Čermák.

Nyní má ŘSD už v ruce první výsledky. „Ze závěru expertízy vyplývá, že mosty jsou po pěti letech užívání v nepřijatelném stavu. Poruchy a poškození jsou zejména zapříčiněny nevyhovující volbou materiálů, špatným návrhem a kvalitou provedení,“ řekla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Znalci uvedli, že pokud nebudou provedeny rozsáhlé opravy, životnost mostů se sníží.

Špatné mosty za miliardy

Pro detailní posouzení a jasné určení příčin špatného stavu mostů je nezbytný další průzkum. „Budeme ve spolupráci s německými odborníky pokračovat, našim cílem je zjistit jednoznačné příčiny nevyhovujícího stavebně technického stavu mostů a uložit zhotoviteli opatření k zajištění jejich bezvadného stavu,“ vysvětlila mluvčí. Kompletní zprávu má mít ŘSD do konce srpna.

Mosty součástí problematického úseku dálnice, který za 4,3 miliardy korun postavilo konsorcium firem v čele se společností ODS – Dopravní stavby Ostrava, dnes Eurovia CS. Ta je nyní kvůli stavu tohoto dálničního úseku, který byl zprovozněn v prosinci 2007, ve sporu s ŘSD. To letos v lednu objevilo na úseku 901 vad a nedostatků, včetně zvlnění vozovky, a vyzvalo proto společnost k opravě dálnice v rámci záruky. Eurovia to odmítla a podala žalobu k rozhodčímu soudu.