V zisku z roku 2010 byly započítány tržby z prodeje dlouhodobého majetku za téměř 2,7 miliardy korun, to způsobilo předloňský zisk. Loni ČSA prodaly majetek jen za asi 876 miliónů korun.

„Negativně se na hospodářských výsledcích podepsaly finanční závazky za letadla objednaná v minulosti. Jenom v loňském roce ČSA musely investovat do nových letounů téměř miliardu korun, které získaly prodejem majetku,“ připomněl Philippe Moreels, předseda představenstva a prezident ČSA.

Drahé pohonné hmoty

Záporný vliv na loňské hospodaření společnosti měl výrazný růst cen leteckých pohonných hmot. I přes téměř pětinový plánovaný pokles pohybů letadel v loňském roce ČSA zaznamenaly bezmála 40procentní meziroční růst nákladů na palivo.

„Stejná tendence se ukazuje i za první čtyři měsíce letošního roku. I když se na výnosové straně již začínají projevovat některé další pozitivní efekty postupné proměny dopravní a obchodní sítě, růst nákladů na palivo je alespoň za první čtyři měsíce letošního roku dokázal téměř eliminovat, dodal Moreels.

Vybrané finanční ukazatele ČSA
položka
2011
2010
celkové výnosy
16,9 miliardy 21,52 miliardy
tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
876,27 miliónu 2,69 miliardy
celkové náklady
17,14 miliardy 21,44 miliardy
vlastní kapitál
108,22 miliónu 376,36 miliónu
základní kapitál
5,23 miliardy 5,23 miliardy
hospodářský výsledek před zdaněním
-241,35 miliónu
76,16 miliónu
Zdroj: ČSA