Mezi zrušenými zakázkami je vypracování projektů k novým úsekům D3 spojujícím PrahuRakouskem, k částem pražského okruhu kolem Běchovic, Ruzyně a Suchdola a k dalším silničním obchvatům menších měst.

Ministerstvu dopravy vadilo, že v tendry jsou vypisovány na balíky služeb, v nichž byly služby jako vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, zadání staveb, dozor stavby a dalších činností zároveň. To podle ministerstva nelze dělat najednou, protože jednotlivé etapy je třeba schvalovat postupně.

Problematické byly i kvalifikační předpoklady, které příliš omezovaly okruh možných potenciálních dodavatelů. Dále prý hrozilo, že na proplacení zakázek nebude mít Státní fond dopravní infrastruktury dost peněz.

"Zrušením zadávacích řízení na projekční práce a inženýrskou činnost nedochází v žádném případě k pozastavení přípravy daných staveb. Zadávací dokumentace u těchto staveb bude přepracována a zakázky budou vypsány pro aktuálně potřebné a logické stupně projektové a inženýrské činnosti v otevřeném jednokolovém řízení," řekl ministr dopravy Pavel Dobeš.

Zakázky nebyly zrušeny všechny, u těch nejdůležitějších staveb budou pokračovat. Jde o  úseky na dálnici D3 ( Hodějovice-Úsilné a Hodějovice-Třebonín) a rychlostní silnici R35 (Opatovice nad Labem-Časy-Ostrov).