I když zodpovědnost za vydání případného rozhodnutí zavřít některou z bank má jen řecká centrální banka, Evropská komise má rovněž určité slovo. Jako exekutivní orgán Evropské unie má totiž možnost zakázat, aby některá z bank získala státní pomoc.

Komise může státní pomoc bankám zakázat i v situaci, kdy se domnívá, že by pomoc byla příliš nákladná. To v podstatě znamená, že by si vynutila, aby úřady v dané zemi takovou banku zavřely.

Během globální krize komise jen zřídka využila všech svých pravomocí, takže v EU skončilo i relativně málo bank. Pokud by měla svůj vliv použít v Řecku, znamenalo by to agresivnější postup vůči slabým evropským bankám v centru krize. Stejný vliv by pak mohla komise použít i ve Španělsku a Portugalsku, když by tam chtěla zavírat banky.

"Kvůli Řecku, Portugalsku a Španělsku se posouváme do nové fáze," poznamenal jeden zdroj, který si kvůli citlivosti celé záležitosti nepřál být jmenován. "Některé banky se ocitnou pod velkým tlakem, jiné budou uzavřeny," dodal. Ušetřena by podle něj mohla být taková banka, která má v dané zemi mimořádný význam pro zachování finanční stability.

Vedení řecké ATEbank v minulosti navrhovalo, aby se všechny banky, nad nimiž má kontrolu stát, sloučily do jedné.