„Ze šetření mezi spotřebiteli v květnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace,“ sdělil ČSÚ s tím, že indikátor spotřebitelské důvěry se v květnu meziměsíčně snížil a i v meziročním srovnání je stále nižší.

Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se nepatrně snížil. Úmysl spořit se rovněž snížil. Respondenti se i nadále obávají růstu cen.

V průmyslu se v květnu hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo, stejně tak i hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v květnu téměř nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti dubnu snížilo.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti dubnu téměř nezměnilo. Zásoby se nezměnily také. Ve vybraných odvětvích služeb se v květnu hodnocení současné ekonomické situace oproti dubnu zvýšilo. Hodnocení poptávky se snížilo, stejně tak i její očekávání pro příští tři měsíce.

Podle analytika Miroslava Nováka ze společnosti Akcenta se problémy eurozóny nepříznivě odrážejí na ekonomické výkonosti českého hospodářství a mají rovněž zásadní dopady na konání české vlády. „Naděje na změnu k lepšímu jsou v současnosti minimální a pokles důvěry v domácí ekonomiku lze očekávat i v nadcházejících měsících,“ domnívá se Novák.