Modernizace zásobníku trvala tři roky. Jak dále uvedli zástupci skupiny RWE, investice 2,2 miliardy korun přispěje ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu na severní Moravě a ve Slezsku a v celé České republice.

„Větší a výkonnější zásobník bude spolu s nedávno dokončeným propojením české a polské přepravní soustavy významným příspěvkem RWE k posílení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu nejen na severní Moravě, ale i v Polsku,“ řekl novinářům předseda představenstva RWE Transgas Martin Herrmann. Doplnil, že význam a důležitost investice dokládá i fakt, že projekt podpořila Evropská unie dotací ve výši 506 mil. korun.

Mezi hlavní důvody skladování zemního plynu patří sezónní vyrovnávání spotřeby či udržování rezervních zásob pro případ omezení dodávek plynu ze zahraničí.

Plyn v pórech

V Třanovicích je tzv. porézní zásobník: plyn se skladuje v již dříve vytěženém přírodním ložisku plynu v hloubce zhruba 500 metrů, k uskladnění plynu se využívá drobných pórů v horninách, které jsou ohraničeny nepropustnými vrstvami.

Zásobník Třanovice se začal stavět v roce 1994, v provozu je od roku 2001. Uskladňovací kapacita činila 240 miliónů m3. Během uplynulých 35 měsíců zásobník prošel rozsáhlou modernizací spojenou s rozšířením skladovací kapacity na celkových 530 mil. m3 plynu při těžebním denním výkonu až 8 mil. m3.

„Navýšení skladovací kapacity jsme dosáhli zapojením geologické struktury, která se předtím nevyužívala, a snížením minimálního pracovního tlaku v zásobníku,“ popsal jednatel společnosti RWE Gas Storage Lubor Veleba.

Vyvrtáno bylo deset nových sond, pět starých bylo rekonstruováno. Celkovou modernizací prošla nadzemní technologie centrálního areálu, kde vyrostla i nová kompresorová hala, v níž jsou instalovány čtyři nové turbokompresory, které umožňují dodávat zemní plyn ze zásobníku v Třanovicích přímo do přepravní soustavy. K propojení nově odvrtaných i rekonstruovaných sond s centrálním areálem bylo vybudováno 8,5 km nových plynovodů a rekonstruováno 5,5 km plynovodů stávajících.