"Zjištěné nedostatky sice nesouvisejí se zdravotní nezávadností, avšak týkají se klamavého značení na etiketě. Tyto údaje zákazník oprávněně vnímá jako jakostní ukazatele," sdělil Duben.

Podle mluvčího není tzv. strojově oddělené drůbeží maso zdravotně závadné, je to však levnější surovina než maso získané rozbouráním jatečného těla. Je-li výrobek prezentován jako z masa vepřového či hovězího, popřípadě jiných povolených složek, a drůbeží maso není uvedeno ve složení, tak nesmí být ve výrobku obsaženo.

"Jelikož byly zmíněné výrobky již zkonzumovány – 1485 kusů a 432 kusů –, musí dovozce navíc počítat se zvýšenou následnou kontrolou dalších šarží těchto výrobků," dodal Duben.

Dodavatelská nekázeň

„Z pěti prověřovaných výrobků ze strany SVS byly za nevyhovující označeny dva. Duplicitní vzorky byly vyšetřeny v akreditované laboratoři a nález SVS se potvrdil pouze u jediného vzorku,“ uvedla mluvčí společnosti Lidl Lucie Borovičková s tím, že toto pochybení bylo pravděpodobně způsobeno technologickou nekázní na straně dodavatele.

Podle mluvčí byl dodavatel vyrozuměn a zavázal se přijmout taková opatření, aby se situace neopakovala. „Uvedené výrobky již nejsou v prodeji v prodejnách Lidl,“ dodala mluvčí.