Doposud musí návštěvník portálu zadávat do zvláštních kolonek buď jméno osoby, nebo název firmy.

Další novinkou bude interaktivní formulář, který zjednodušuje předkládání návrhů na zápis údajů do obchodního rejstříku. Formulář sám zkontroluje, zda je správně vyplněn, a tím v řadě případů předejde tomu, aby rejstříkový soud musel navrhovatele vyzývat k doplnění návrhu. Zápis či změnu údajů v obchodním rejstříku si tak dotyčný lépe dokáže zařídit sám, bez rady právníka.

Výpisy budou bezplatné

Hlavním přínosem projektu pro občany a podnikatele je, že odpadne nutnost platit za ověřené výpisy například pro potřeby soudního řízení. Výpis vytištěný přímo z internetu bude mít hodnotu originálu. Dnes se na Czech pointech platí 70 korun za každou stránku ověřeného výpisu.

„Nový systém jsme začali testovat 20. února na Krajském soudu v Ústí nad Labem, od začátku března běží zkušební provoz také na Městském soudu v Praze a Krajském soudu v Českých Budějovicích,“ uvedl Pospíšil s tím, že ostrý provoz bude zahájen 31. března.

Už během pondělního odpoledne bude však nová aplikace zpřístupněna na webu ministerstva spravedlnosti.

Náklady na projekt činily 80 miliónů korun a byly z větší části hrazeny z prostředků Evropské unie. Jen 15 procent nákladů zaplatila Česká republika. Ještě v letošním roce bude obchodní rejstřík propojen s Evropským obchodním registrem.