Nejistá situace může odradit případné sponzory pro nadcházející dostihovou sezonu, která má začít v sobotu 8. května.

Podle návrhu na insolvenční řízení, který je zveřejněn na internetu, Dostihový spolek neuhradil Šimánovi služby v oblasti marketingu a vztahů s veřejností. Jako druhého dlužníka Šimána uvedl město Pardubice, kterému má Dostihový spolek dlužit za nájemné závodiště z let 2009 až 2011 přes 4,2 miliónu korun.

Insolvenční soud vyzval věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky.

Dostihový spolek se dostal do finančních problémů, když jeho závazky dosáhly zhruba výše základního jmění. Pardubice kvůli dluhům společnosti navrhovaly, že zvýší základní jmění o zhruba čtyři miliony korun. Minoritní akcionáři to zatím odmítali.