„Po vyloučení jednorázového příjmu ve výši 82 miliónů eur z prodeje obchodu s elektrickou energií a daňové vratky ve výši 23 miliónů eur v předcházejícím roce se konsolidovaný očištěný zisk za sledované období zvýšil o procento z hodnoty 128 miliónů eur v roce 2010,“ uvedla NWR.

Provozní zisk EBITDA z pokračujících činností ve výši 454 miliónů eur, který firma dosáhla loni, byl o dvě procenta nižší než v předcházejícím roce.

„Postupné ubývání optimismu mezi firmami v eurozóně ve druhé polovině roku 2011, společně s nejistým makroekonomickým výhledem, vedlo k urychlení poklesu poptávky po oceli a surovinách k její výrobě na našem cílovém trhu,“ uvedl předseda představenstva NWR Mike Salamon.

NWR je přední těžební firmou ve střední Evropě a jednou z největších průmyslových skupin v Česku. Klíčový majetek NWR představuje černouhelná těžební společnost OKD, která provozuje na Ostravsku a Karvinsku pět dolů.