U Dukovan, které prodělaly stres testy, jež se nyní posuzují v EU, je nutné předtím získat prodloužení povolení k provozu z roku 2015 do roku 2025.

To považuje za klíčové Milan Urban z hospodářského výboru Sněmovny. Podle něj je ale důležité mít správný odhad spotřeby a vyslovil se i pro jasnější vliv cenotvorby při rozhodování o koncepci. „Energetika je rukojmím politiky, za Topolánka měla být bez jádra a bez uhlí a nyní bez uhlí,“ řekl Urban.

Česká republika nemá vhodnou polohu pro alternativní zdroje

Kuba také uvedl, že cena ale závisí na podílu obnovitelných zdrojů. „Pokud se rozhodneme, že budeme podporovat obnovitelné zdroje, bude dražší. Ony mají velkou nevýhodu. Dodávají elektriku v době, kdy ji nepotřebujeme, a enormně zatěžují přenosovou soustavu. Tyto zdroje se postaví rychle na malém prostoru, ale postavit k nim vedení trvá deset nebo 12 let.“

Kuba dodal, že Česká republika nemá vhodnou polohu pro alternativní zdroje: „Nesvítí tu tolik slunce jako ve Španělsku a nefouká jako na Baltu.“

Energetickou koncepci představí v půlce roku a chce ji nechat posoudit nezávislé komisi vedené Václavem Pačesem. Stará nelze použít, byla na padesát let a počítala s tříprocentním ročním růstem HDP, 80 procenty energie z jádra a vývozem třetiny vyprodukované elektrické energie.