Šestimiliónová pokuta je při horní zákonné hranici, která činí osm miliónů korun.

„Jedná se o nejvyšší pokutu, kterou oblastní inspektorát ČIŽP v Ostravě v oblasti integrované prevence vůbec kdy uložil,“ podotkla mluvčí ČIŽP s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. „Firmě nyní běží patnáct dnů, během kterých se může odvolat. Předpokládáme, že se skutečně odvolá. Záleží, jak pak dopadne odvolací řízení. Nebudeme předbíhat,“ upřesnila Awwadová.

Společnost Geosan Group se ve středu dopoledne ještě nechtěla k pokutě vyjádřit. „Pošleme vyjádření během dne,“ informoval za firmu mluvčí Lubomír Zabavík.

ČIŽP dala Geosanu pokutu proto, že z loňské kontroly vyplynula závažná pochybení při sanaci ostravských lagun.

„Firma vážným způsobem porušila několik podmínek integrovaného povolení, proto jsme s ní zahájili správní řízení,“ vysvětlila Awwadová. Geosan podle mluvčí nezastavil práce na zvápňování z lagun ani v době, kdy věděl, že jsou překročeny denní imisní limity pro oxid siřičitý, navíc firma překročila denní kapacitu zařízení při odtěžování kalů a ani plánované navýšení neoznámila příslušnému úřadu.

Zápach a trestní oznámení

ČIŽP obdržela loni na podzim spoustu stížností od obyvatel Ostravy kvůli zápachu linoucímu se z lagun. A to nejen ze sídliště Ostrava-Fifejdy, které leží nejblíže areálu s lagunami. „Lidé se na inspekci obraceli se stížnostmi na nesnesitelný zápach, který u některých vyvolal dokonce zhoršení jejich zdravotního stavu. Dýchali totiž více dráždivých látek, se kterými se organismus musel poprat,“ uvedla Awwadová.

Kromě stížností na ČIŽP bylo kvůli sanaci lagun podáno i trestní oznámení na neznámého pachatele. Podal jej městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Podle vedení centrálního ostravského obvodu se totiž likvidátor kalů dopustil obecného ohrožení. Moravskoslezský kraj navíc poté zpřísnil podmínky integrovaného povolení.

Sanaci lagun provádí pro státní podnik Diamo sdružení firem s názvem Čistá Ostrava, přičemž Geosan Group je vedoucí společností. Ostravské ropné laguny po bývalé chemičce Ostramo jsou jednou z největších ekologických zátěží v České republice. Jejich odtěžení mělo být hotovo do konce loňského roku, sdružení firem však zjistilo, že je v nich uloženo více kalů, než se předpokládalo. Sanace na třetí laguně by tak měly pokračovat i v letošním roce.