Právo před časem upozornilo na to, že Mužík v letech 2008 až 2010 půjčoval ze své kapsy komoře miliónové částky, přičemž tyto transakce budily podezření zejména proto, že probíhaly v hotovosti a také pro ne zcela jasný původ peněz. Na základě informací Práva si na komoru posvítili úředníci z berňáku a zjistili porušení zákona, který má bránit praní špinavých peněz a korupci.

„Mohu jen potvrdit, že kontrola skutečně proběhla, ale o jejím výsledku nemohu hovořit, neboť jsem vázán mlčenlivostí,“ uvedl ředitel plzeňského finančního úřadu Roman Kasl.

Ze zdroje blízkého komoře se Právu podařilo získat dokument, z jehož obsahu je patrné, že za obcházení zákona nadlimitními platbami v hotovosti vyměřil finanční úřad komoře několikatisícovou pokutu. Rozhodnutí je už pravomocné.

Mužík unikl postihu díky promlčení

Postih hrozil i Mužíkovi, v jeho případě už ale uplynula promlčecí doba. Ta je u nepodnikajících fyzických osob jeden rok od spáchání přestupku na rozdíl od firem, které je možné potrestat i po třech letech.

Sám Mužík na dotaz Práva tvrdil, že neví nic o tom, že by kontrola z finančního úřadu nějaké porušení zákona zjistila. „Kontrola dopadla výborně, snad kromě nějakých drobností tam nic nenašli,“ prohlásil Mužík, aniž by uváděné „drobnosti“ nějak specifikoval. Jeho reakce na odhalení podivných půjček je podivná už od počátku, kdy se Právo o ně začalo zajímat. Vysvětloval to jako jakýsi soukromý sponzoring.

„Dávám tam peníze bez toho, abych zatěžoval neziskovou organizaci úroky. To jsou moje peníze, já je půjčuji komoře, která nesmrdí korunou. Financují se z toho projekty, na které jsou vázány dotace Evropské unie pro naše podnikatele,“ uvedl už dříve Mužík.

Podepsal smlouvu sám se sebou

První velké peníze vložil Mužík do komory na podzim roku 2008, kdy představenstvo souhlasilo s tím, že poskytne 420 tisíc na dofinancování úvěru. O tři měsíce později sepsal Mužík sám se sebou, jako věřitel a dlužník, dodatek ke smlouvě o původní půjčce, kterým si otevřel dveře k poskytování dalších půjček.

Přestože žádné jiné soukromé půjčky představenstvo Mužíkovi neschválilo, je z bankovního výpisu komory, které má Právo k dispozici, jasné, že postupně vložil na účty komory hotovost v celkové výši přes dva milióny korun. Část peněz si pak zase nechal z komory vyplatit v hotovosti zpět. V červnu 2010 to byl třeba celý milión.

Na přímou otázku, odkud vzal milióny na půjčky komoře, řekl, že jsou to nastřádané peníze z výplat, které pobíral jako zaměstnanec různých firem od 90. let.

„Měl jsem je doma v hotovosti, protože mít je v bance se mi nevyplatí. Byly řádně zdaněné, tak nevidím důvod, proč bych s nimi nemohl nakládat tak, jak jsem s nimi naložil,“ uvedl Mužík. V současné době má prý příjmy z dividend jako akcionář několika společností. „Teď vedu život rentiéra,“ dodal.

Manipulaci s milióny v hotovosti obhajoval tím, že převod peněz bankovním příkazem je zdlouhavý a trvá někdy i tři dny. „Někdy nastaly situace, kdy jsem prostě potřeboval tyto prostředky velmi rychle, abych je mohl dál použít,“ uzavřel Mužík.