Loňská částka představuje podle mluvčí třetí nejlepší výsledek hospodaření fondu od roku 2000 a nejlepší po roce 2008, kdy byly ekonomiky všech států zasaženy ekonomickou recesí.

„Přebytku dosahujícího výše téměř jedné miliardy korun jsme dosáhli nejen díky vysokým příjmům, které jsou v reálu o více než 700 miliónů vyšší než původní předpoklad, ale zejména výrazným snížením na straně výdajů,“ uvedl Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu.

Celkové příjmy Pozemkového fondu za rok 2011 byly vyčísleny na téměř 2,37 miliardy korun a výdaje na 1,43 miliardy korun. Podle Ziky dosáhl například příjem z převodu nemovitostí částky téměř 256 miliónů korun oproti plánovaným 70 miliónům.

Prodej státní půdy bude pokračovat

Jedním z klíčových úkolů fondu je i pro letošek podle mluvčí prodej státní půdy. Od roku 1999, kdy zákon o prodeji půdy nabyl účinnosti, do konce roku 2011 bylo fondem převedeno celkem 796 000 pozemků o výměře 547 000 hektarů.

Z tohoto objemu fond prodal 767 000 pozemků o celkové výměře 537 000 hektarů za celkovou kupní cenu 28 miliard korun. „Zbývajících 29 000 pozemků o výměře přibližně 10 000 hektarů převedl Pozemkový fond bezúplatně na obce, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce,“ dodala mluvčí.