V roce 2009 firmy pod zahraniční kontrolou zaměstnávaly v Česku 1,069 miliónu lidí, což bylo 5,7krát více než v roce 1995.

Podniky zahraničních investorů zvýšily podíl na produkci ekonomiky Česka ze 7,3 procenta v roce 1995 na 42,5 procenta v roce 2009. „Jejich zisky však tvořily v roce 2009 téměř tři pětiny všech zisků finančních a nefinančních firem v české ekonomice,“ upozornila Drahomíra Dubská z ČSÚ, která analýzu zahraničních investic zpracovala.

Zatímco v roce 1995 vytvářely finanční instituce pod zahraniční kontrolou zhruba desetinu hrubé přidané hodnoty celého sektoru, tak v roce 2009 již 97 procent. U nefinančních podniků má zahraniční kapitál nejsilnější zastoupení v automobilovém průmyslu, který kontroluje z 90 procent, a také v rafineriích a výrobě koksu (88 procent).