Téměř polovina z nich (45 procent) byla založena v Praze, více než polovina nových podniků (53 procent) působí v oboru nemovitostí, služeb, obchodu a stavebnictví. Nejdynamičtěji dlouhodobě přibývá společností s ručením omezeným.

Nejvíce nových podnikatelských subjektů vzniklo v období ekonomického boomu v roce 2007, od té doby počet nově založených společností klesá. „Finanční krize v České republice se na zájmu o podnikání odrazila až s časovým odstupem. Nové podnikatelské aktivity navíc brzdí očekávaný propad české ekonomiky v letošním roce a úsporná opatření ze strany státu,“ sdělila analytička agentury Petra Štěpánová.

Nejvíc je společností s ručením omezením

Ke konci loňského roku ČEKIA ve svých databázích evidovala celkem 357 701 firem, z nichž naprostá většina byly společnosti s ručením omezeným. Těch bylo na konci loňského prosince 332 987, tedy 93,1 procenta. Zbývajících necelých sedm procent (24 714) byly akciové společnosti.

Podle výpočtů agentury ČEKIA podnikatelé loni do registrovaného kapitálu nově vzniklých firem investovali 37,23 miliardy korun. Z toho 28,9 miliardy do akciových společností a 8,32 miliardy do společností s ručením omezeným.

ČEKIA odhaduje, že zhruba 20 procent společností zapsaných v obchodním rejstříku jsou tzv. mrtvé schránky, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost.