Mezi náboženstvími se letos objevila poměrně významná skupina vyznavačů filosofie rytířů Jedi, inspirovaných někdejšími filmovými trháky série Hvězdných válek.

„Statistikům nepřísluší určovat, co je filosofie a náboženství. K filosofii rytířů Jedi se hlásí 15 070 lidí, což odpovídá zhruba menšímu okresnímu městu, a vzhledem k tomu, kolik lidí se k žádnému vyznání vůbec nepřihlásilo, není to zanedbatelný jev,“ řekl k tomu místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal.

Výzva k přihlášení se k vyznání rytířů Jedi se v období před sčítáním lidu stala hitem sociálních sítí. Iniciátoři se nechali inspirovat podobným fenoménem ve Velké Británii, kde byla smyšlená filosofie kvůli vysokému počtu příznivců zařazena mezi oficiální vyznání.

Video

Příznivci Jedi se převlékají za postavy z filmu Star Wars. V ČR se k této víře přihlásilo 15 000 lidí Zdroj: Youtube.com

Oproti tomu k romské národnosti se přihlásilo celkem 13 150 obyvatel. Pouze menší část z nich, konkrétně 5199, uvedla pouze romskou národnost.

Lidé se odmítají hlásit ke své národnosti

O své národnosti nechtělo mluvit celkem 2,74 miliónu lidí, v roce 2001 jich bylo jen 173 000. Nejčastěji se lidé hlásili k české, pak k moravské, a nakonec ke slovenské národnosti. Nejvýrazněji přibylo obyvatel, kteří se hlásí k moravské národnosti, u této skupiny stoupl podíl ze 3,8 procenta na 6,7 procenta. Nejvíce lidí vyplnilo v dotazníku moravskou národnost v Jihomoravském kraji.

Za pozornost také stojí, že se lidé mnohem méně vyjadřovali k otázce náboženského přesvědčení a víry. „V roce 2001 se nevyjádřilo 900 000 lidí, nyní je to téměř pětinásobek,“ poznamenal Drápal.

Významný počet lidí, bezmála 708 000, se také pokládá za věřící, ale k žádnému náboženství se nehlásí. Podle Drápala se tito lidé zřejmě nechtějí hlásit k církvi coby organizaci. Nejméně věřících je tradičně v Ústeckém kraji, a to 44 procent. Mezi církvemi dominuje římskokatolická církev.

Mladistvých je méně než seniorů

V České republice žije podle výsledků sčítání 10 562 214 obyvatel, což je o 332 154 lidí více než před deseti lety.

„Počet obyvatel roste především díky cizincům, nikoli porodnosti. V Praze činí podíl cizinců 14 procent,“ uvedla předsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Iva Ritschelová.

Podle ní sčítání potvrdilo trend stárnutí obyvatelstva. Zatímco ještě v roce 1961 bylo dětí do 15 let 2,5krát více než osob starších 65 let, nyní už počet seniorů převýšil počet mladistvých. Nejstarší obcí v ČR je Pacov, mezi kraji v tomto ohledu vévodí Královéhradecky kraj. Nejmladší jsou střední Čechy a obec Lysá nad Labem.

Padesát tisíc negramotných

Dále se ukázalo, že se prudce zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale i negramotných. „Padesát tisíc lidí uvedlo, že postrádají jakékoli vzdělání. Patrně to není vtip ze strany některých občanů. I z údajů pracovních úřadů a věznic vyplývá, že se množí počet klientů s problémy se čtením, psaním apod.,“ uvedl Drápal.

Nejvíce negramotných je opět v Královéhradeckém, ale i v Ústeckém kraji.