„Nová právní úprava by měla začít platit od 1. července 2012. Provozovatelé reklamních poutačů pak budou muset své billboardy nejpozději do pěti let odstranit. A to i v případě, že mají s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou,“ vysvětluje ministr dopravy Pavel Dobeš (VV).

Povolení na výstavbu nových billboardů budou podle novely moci získávat už jen provozovatelé restaurací, čerpacích stanic, motelů a dalších zařízení, která bezprostředně souvisejí se silničním provozem. Silnic nižších tříd, které jsou ve vlastnictví krajů, měst a obcí, se ovšem tato změna týkat nebude. I nadále se tady budou smět billboardy povolovat.

Větší využití rozhlasu či internetu

V současné době je u komunikací v ČR kolem 20 000 billboardů, z toho 2200 přímo u dálnic, rychlostních komunikací a silnic první třídy. Státu přitom tyto reklamní tabule vynášejí málo peněz. U řady smluv, jež v minulosti uzavřelo ŘSD, je to méně než 20 000 Kč ročně za jeden billboard.

Asociace českých reklamních agentur očekává, že s postupným rušením tabulí u dálnic přesunou inzerenti 15 až 20 procent peněz určených původně na billboardy do jiných typů venkovní reklamy, ale také do rozhlasové či internetové reklamy. „Každá koruna je dobrá a v případě zákonného rušení billboardových ploch se budou přerozdělovat stamilióny,“ tvrdí předseda této asociace Pavel Brabec.