Na dotaz, zda podpořit rodiny s dětmi nebo zvýšit starobní důchody, odpovědělo ve prospěch rodin 65 procent lidí. Zvyšování životní úrovně důchodců oproti tomu podporuje 35 procent Čechů.

Postoj lidí k podpoře obou skupin doznal od roku 1997, kdy byla otázka poprvé nastolena, podstatných změn. Jestliže do roku 2004 se pro podporu mladých rodin vyslovovaly téměř tři čtvrtiny veřejnosti, od tohoto data začal jejich počet klesat až na 57 procent v roce 2008. Od té doby opět zvolna stoupá až k nynějšímu stavu.

Lidé si podle všeho uvědomují, že počet starobních důchodců bude i nadále růst, přičemž výplata důchodů bude stále více zatěžovat státní rozpočet. Tento trend může eliminovat pouze podpora ekonomicky aktivní populace, která bude na důchody vydělávat.

Komu přilepšit?
 květen 2008
listopad 2010
listopad 2011
rodinám s dětmi
57
60
65
důchodcům
43
40
35
zdroj: STEM

Veřejnost byla dotazována rovněž na to, zda v rámci sociální politiky státu spíše zvyšovat přímou finanční podporu ve formě dávek nebo rozšiřovat síť sociálních služeb. Zatímco v roce 1997 byly obě skupiny prakticky vyrovnané, nyní se lidé stále více vyslovují pro podporu sociálních služeb na úkor zvyšování dávek. Vyšší dávky nyní podporuje 38 procent lidí, lepší sociální služby 62 procent veřejnosti.

Jak nastavit sociální politiku?
 listopad 1997 listopad 2010
listopad 2011
rozšířit sociální služby
5161
62
zvýšit dávky
49
39
38
zdroj: STEM

Vyrovnanější jsou názory lidí na hypotetickou možnost, že by byly důchody stejné bez ohledu na výši předchozích příjmů. To by preferovalo 43 procent Čechů, zatímco zbývajících 57 procent lidí preferuje princip zásluhovosti.