K prvnímu zvlnění asfaltu došlo už v roce 2008. „Od okamžiku zjištění závadu nikdo pořádně neřešil. Přitom záruka na stavbu tohoto úseku je téměř u konce,“ uvedl Poruba. Podle něj sice byla v daném místě uplatněna reklamace, ale oprava zřejmě není definitivní. Společnost Eurovia CS (dříve ODS – Dopravní stavby Ostrava), která zmíněný úsek stavěla, přitom v minulém týdnu informovala, že polovina úseku v délce 2,7 kilometru je opravena a že druhou polovinu opraví na jaře 2012.

„Podnět k řešení předložil až ředitel Závodu Brno, a to na základě historických posudků, které dokládají vážná pochybení v konstrukčních vrstvách vozovky. Na základě podnětu jsem uložil podrobné šetření, v jehož rámci probíhají nyní laboratorní zkoušky. První výsledky by měly být příští týden,“ avizoval Poruba.

Chyběly některé vrstvy

Z předběžných analýz zatím vyplývá, že vrstvy vozovky neodpovídají projektu, prováděcím normám ani technickým podmínkám. Některé konstrukční vrstvy buď zcela chybí, nebo nebyla dodržena jejich mocnost nebo se v podloží vyskytuje například stavební odpad.

„Máme vážné pochybnosti o kvalitě práce technického dozoru investora stavby, pochybnosti jsou i o práci firmy, která komunikaci stavěla a nyní ji opravuje,“ upozornil Poruba s tím, že pokud laboratorní výsledky potvrdí předběžné závěry, bude ŘSD nekompromisní. „Budeme se domáhat kvalitně opraveného díla, případně náhrady za další škody.“

Mluvčí Eurovie CS Petra Kučerová informovala, že důvodem vzniku nerovností na povrchu vozovky byla nevhodná struska, která po čase začala bobtnat. „Ukázalo se, že přestože struska byla certifikovaná, nebyla kvalitní,“ poukázala a dodala, že oprava dálnice bude stát mezi 30 až 50 milióny korun. Ty chce společnost vymáhat po dodavateli nekvalitní strusky soudní cestou. Na tvrzení ŘSD zatím nechce Eurovia reagovat. „Zatím jsme od něj nedostali oficiální oznámení,“ sdělila Kučerová.