ÚOHS dostal dva podněty. Na základě jednoho z nich zahájil správní řízení a vydal i předběžné opatření. ÚOHS předběžná opatření vydává pouze v případech, kdy má pochybnosti o správnosti postupu zadavatele. V čem tyto pochybnosti v případě LČR spočívají, ale Rafaj neupřesnil.

Jak uvedl mluvčí LČR Zbyněk Boublík, kompletní odůvodnění předmětného oznámení zní tak, že „z předložených materiálů získal úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem".

„LČR by rády ÚOHS vyvrátily jeho pochybnosti, bohužel ÚOHS jim tento postup neumožnil tím, že své oznámení ani předběžné opatření blíže neodůvodnil. LČR tak vůbec netuší, proti jakým podezřením ÚOHS se mají bránit," sdělil Boublík.

Hledá se důvod zrušení

Z oficiálního přehledu podaných nabídek vyplývá, že společnost Less&Forest dala v tendru nejlepší cenovou nabídku na lesní práce na 88 jednotkách, což znamená vítězství na 75 procentech z nich. Firma ale uvedla, že se nedá čekat, že by Less&Forest pracoval na všech jednotkách, neboť na to nemá dostatečnou kapacitu.

Předseda představenstva holdingu LESS Jan Mičánek se domnívá, že žádný zákonný důvod pro zrušení tendru neexistuje. „Myslím si – ale to je skutečně moje domněnka, která z ničeho nevychází – že to je jenom z jejich strany lhůta na přezkoumání té věci,“ řekl Mičánek.

Vítězové tendrů Lesů ČR mají zajišťovat pěstební práce, dřevo budou těžit a sami prodávat. Soutěží se o 90 procent těžby dříví, zbývající desetina území je vyhrazena k samostatné soutěži určené zejména malým firmám s regionální působností. Vítězné firmy ve velkém tendru budou pětinu vytěženého dřeva muset dál nabídnout prostřednictvím burzy či aukcí, aby se dřevo dostalo i na menší zpracovatele.